Protokoll, Piratpartiet Värmland styrelsemöte 28 november 2013

1. Mötet öppnas

2. Närvarande- C Magnus Berglund, Simon Nordgren, Gabriel Eriksson, Damjan Tosic. Damjan Tosic deltog på mötet från och med punkt 4.

3. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare.

– Gabriel Eriksson valdes till mötets ordförande, Simon Nordgren valdes till mötets sekreterare, C Magnus Berglund och Damjan Tosic valdes till justerare.

4. Mötets behörighet- det beslutades att mötet är behörigt.

5. Godkännande av dagordningen- dagordningen godkänns.

6. Diskussion angående lokala kandidater till riksdagslistan.

– Nominering ska ske via Survey Monkey.

– Listan fastslås på ett möte 20 december. Därefter ska det till ett styrelsebeslut på att skicka in en lista till partistyrelsen. Notera att det finns ett tillfälle som kandidater kan gallras ut, och det är vid nästa styrelsemöte i Piratpartiet.

7. Firmateckning.

– Gabriel Eriksson och JP Andersson tecknar firma var för sig.

8. Arbetsordningen.

– Alla i styrelsen ska ha rätt att kalla till styrelsemöte, men om detta görs av någon annan än ordföranden så gäller samma regler som om mötet kallats till med för kort varsel.

9. Övriga frågor.

– Alla i styrelsen ska ha rätt att lägga upp blogginlägg på Piratpartiet Värmlands blogg.

10. Mötet avslutas.

Kommentarer

Leave a Reply to cmagnusberglund Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>