Protokoll: Uppstartsmöte för regionförening Piratpartiet Värmland

 

 

 

 

 

 

Den 4 december 2012 Banjogatan 6, Karlstad.

1) Mötet förklaras öppnat:
Mötet förklaras öppnat kl: 18.33 av C Magnus Berglund

2) Fastställande av röstlängd:

C Magnus Berglund
JP Anderson
Isabelle Danielsson
Coby Acinti
Malin Karlsson
Jimmie Karlsson
Andre Piirsalu
Sebastian Andersson
Oscar Norberg.

Mötet beslutade att anta ovanstående som röstlängd.

Övriga närvarande: Gustav Nipe.

3) Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare:
C Magnus Berglund valdes till mötesordförande.
JP Anderson valdes till mötessekreterare.
Malin Karlsson och Jimmie Karlsson valdes till justerare.4) Mötets behörighet:
Mötet ansågs vara behörigt kallat.

5) Godkännande av dagordningen:
Mötet antog dagordningen.

6) Antagande av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar:
Mötet antog enhälligt bifogade stadgar.

7) Mötet beslutar att bilda föreningen Piratpartiet Värmland:
Mötet beslutade enhälligt att bilda regionföreningen Piratpartiet Värmland.

8) Val av konstituerande styrelse tills första ordinarie medlemsmöte.

a) Val av ordförande: Nominerade C Magnus Berglund, JP Anderson och Oscar Norberg
Sluten votering begärdes.
Mötet valde C Magnus Berglund

b) Val av sekreterare: Nominerad JP Anderson
Mötet valde enhälligt JP Anderson.

c) Val av kassör: Nominerad Isabelle Danielsson
Mötet valde enhälligt Isabelle Danielsson

d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan (2-10 personer)
Mötet fastställde antalet övriga ledamöter till (2)

e) Val av dessa ledamöter:
Mötet valde Coby Acinti och Lucas Persson som ledamöter

9) Val av revisor och ersättare för denna: Mötet valde Gustav Nipe som revisor.

10) Val av valberedning (1-5 personer):
Nominerade Malin Karlsson, Oscar Norberg och Sebastian Andersson.
Mötet valde Malin Karlsson, Oscar Norberg och Sebastian Andersson till valberedning och utsåg även Malin Karlsson som sammankallande för denne.

11) Övriga frågor: Inga övriga frågor.

12) Mötets avslutande: C Magnus Berglund förklarar mötet avslutat kl: 19.21

 

Mötesbilaga: Stadgar Piratpartiet Värmland

Kommentarer

JimmieK skrev

Justerat

http://webanalytics.host/casualclub.com skrev

Thank you, Dean! With insightful professional advice such as yours, I expect many women to find themselves a date or on-the-spot husband on Sadie Hawkins Day. Keep up the great work.And the answer to your question is easy. Which woman will I have? The one who gives me the best cheeseburger!

calcular interes skrev

Tack så mycket för ditt svar Betina! Då vet jag hur jag ska göra.Då får vi 400 deltagare kämpa på lite extra den här månaden Många som frågar mig varför jag valde den sämsta månaden men jag tycker ändå att det är den bästa månaden Lycka till Sandra och Therese också!

http://www./ skrev

come si sa alzare gli ISO comporta comunque, specialmente sulle compatte, l’introduzione di rumore digitale con conseguente perdita di qualità, occhio!!! Juza: La “vera” stabilizzazione

http://www./ skrev

har samma upplägg som ”Angry birds” eller ”Where’s my Perry?” med banor samlade i olika kapitel. Och på varje bana kan du få brons, silver eller GULD. I

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>