Kontaktinfo Styrelsen

Piratpartiet Värmland är partiets regionförening för Värmlands läns landsting.

Vår primära fokus är att företräda partiet och bedriva landstings-/regionpolitik baserat på Piratpartiets värderingar och principer.

Styrelsen för 2014 är:

 

misc-3
Ordförande: C Magnus Berglund
E-mail: c.magnus.berglund@piratpartiet.se
Tfn: 0705-182025

 


Sekreterare: JP Anderson
E-mail: jp.anderson@piratpartiet.se
Tfn: 072-7369971

 

gabriel
Kassör: Gabriel Eriksson
E-mail:
Tfn:

 

simon
Ledamot: Simon Nordgren
E-mail:
Tfn:

 

526972_3425624601265_925833298_n
Ledamot: Fredrik Waller
E-mail:
Tfn:

 

Revisor:
Revisorsersättare: