Kallelse till medlemsmöte

God afton kära pirater


Det är nu dags för årsmöte.

Plats: Banjogatan 6 (samma lokal som sist), Kronoparken, Karlstad
Datum: fredagen den 27:e Mars
Klockslag: 20.00

Dagordningen ligger fastlagd i våra stadgar:

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Mötets behörighet

 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

 5. Godkännande av dagordningen

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.

 8. Revisionsberättelse för det föregående året

 9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 10. Inkomna motioner

 11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

 12. Val av årets styrelse:
  1. (a) Val av ordförande

  2. (b) Val av sekreterare
  3. (c) Val av kassör

  4. (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
  5. (e) Val av dessa ledamöter

 13. Val av årets revisor och ersättare för denna

 14. Val av årets valberedning (en till fem personer)

 15. Övriga frågor

 16. Mötets avslutande

Det är en bra dag idag! 🙂

C Magnus Berglund
(Ordf. PP Värmland)

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>