Kallelse till extra medlemsmöte 16 Mars 2014

Hej

Dags att ta hand om de poster som vi inte kunde behandla den 31 Januari.

Extra medlemsmöte:

Plats: Banjogatan 6, Kronoparken, Karlstad
Datum: 2014-03-16
Tid: 18:00

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

5. Godkännande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Denna fråga blev återremitterad av medlemsmötet

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.

Denna fråga blev återremitterad av medlemsmötet

8. Revisionsberättelse för det föregående året

Denna fråga blev återremitterad av medlemsmötet

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Denna fråga blev återremitterad av medlemsmötet

10. Inkomna motioner

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Denna fråga blev återremitterad av medlemsmötet

12. Val av årets styrelse:

Har redan genomförts. Kan ej tas igen på detta möte.

13. Val av årets revisor och ersättare för denna

Denna fråga blev återremitterad av medlemsmötet

14. Val av årets valberedning (en till fem personer)

Denna fråga blev återremitterad av medlemsmötet

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutning.

Det är en bra dag idag! 🙂

C Magnus Berglund

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>