Protokoll styrelsemöte 13 Mars 2015

1. Mötet öppnande

Ordf. C Magnus Berglund öppnade mötet.

2. Röstlängd

Simon Nordgren, Gabriel Erixon och C Magnus Berglund.

3. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare

Vi valde C Magnus Berglund som Ordf. Gabriel Erixon som sekr och Simon Nordgren som justerare.

4. Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigt.

5. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor.

6. Beslutspunkt angående medlemsmöte

Vi beslöt att kalla till medlemsmöte den 27:e Mars 2015.

7. Beslutspunkt inför årsmötet.

7a. Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen beslöt att anta nedanstående text som verksamhetsberättelse 2014:

”Under 2014 så var det året som det gällde. Vi skulle försvara våra platser i EU-parlamentet och dessutom ta oss in i Riksdag, Landstinget i Värmland och Karlstads Kommun. Vi misslyckades på alla punkter.

Däremot lyckades vi vinna de små segrarna. Efter lite ståhej så kom vi med på flera debatter på gymnasieskolor och gjorde bra ifrån oss. Vi (läs Piratpartiet Karlstad) hade en valstuga på Stora Torget i Karlstad och det var mäktigt att se hur medlemmar slöt upp kring både byggandet och bemanningen av valstugan. Vårt genomslag i medier var si så där, men det är snarare ett utslag av hur medierna tänker om oss inför valet. Vi har haft mycket bättre genomslag i medierna efter valet än innan.

Och till sist valsedlarna. Som län med stora avstånd och mycket landsbygd så är förutsättningarna inte de bästa. Bristen på både medlemmar men framförallt skolor där det finns aktiva pirater som syns märks rätt tydligt. Det var inte helt lätt att få folk till att hjälpa till med valsedlar och vallokaler. Erfarenheterna av valresultatet är skrämmande:

Skillnaden i valresultat mellan kommuner där vi hade lokalt aktiva pirater och kommuner där vi hade ingen som helst lokal aktivitet är liten. Skillnader mellan kommuner där vi hade 100% täckning och de kommuner där vi överhuvudtaget inte hade några valsedlar var också liten. I det närmaste försvinnande liten. Affischeringskampanjer gav lika mycket höjning av valresultatet som att så utanför vallokalen och personligen dela ut valsedlar.

Även om det kanske inte lämpar sig att göra jämförelser i en verksamhetsberättelse, men allt de som vi gjorde, all aktivism, gav ett extra skjuts till EU-valet 2009, men nu när vi misslyckades på den nationella nivån så ser jag inte hur ens en mångdubblad insats skulle kunna förbättra situationen.”

7b. Ekonomisk redovisning

Styrelsen beslöt att anta nedanstående text som Ekonomisk berättelse 2014:

”Under året har inga ekonomiska transaktioner skett och vi har inga skulder eller tillgångar. Detta pga många olika faktorer.”

7c. Verksamhetsplan

Styrelsen beslöt att anta nedanstående test som verksamhetsplan 2015:

”Under året så har vi bara en punkt spikad och det är den 7 april som Mattias Bjärnemalm kommer till Karlstad för att tillsammans med Karlstad Universitet hålla en aktivitet där PP Värmland inte är inblandad. Men på kvällen den 7 april så skall vi genomföra en kvällsaktivitet.
Vi har också blivit utmanad att genomföra ett event med Unitable som går ut på att vi ordnar lokal och serverar middag med något tema. Detta event läggs ut på Unitables sajt och där bjuds folk in att komma och äta middag med oss, och dessutom betala för sig själva.

Vi kommer under året uppmuntra till aktiviteter där medlemmar ger förslag och med eller utan stöd av styrelsen genomför detta till självkostnadspris. Vi måste bli bättre på att sänka tröskeln för att något skall hända för att öppna upp för medlemmarnas initiativ.”

7d. Budget

Styrelsen beslöt att anta nedanstående text som budget 2015:

”Alla initiativ skall genomföras till självkostnadspris, med undantag från aktiviteter som skall hjälpa till att skapa ett överskott och/eller aktiviteter som genomföres med pengar som tillförs från centralt håll så som den budget PP SE har för aktivistinitiativ. Därför lägger vi inte en explicit budget så vi inte har resurser att tillföra. C Magnus Berglund kommer dock att fortsätta betala för lokalen (Banjogatan 6) när vi har aktiviteter där.”

8. Diskussion angående besök av mab den 7 april.

Styrelsen beslöt att ta upp denna fråga såsom en övrig fråga på medlemsmötet.

9. Övriga frågor.

Inga övriga frågor var anmälda.

10. Mötet avslutas.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>