Kallelse till medlemsmöte 31 januari 2014

Hej!

Nu är det dags för årsmöte i föreningen, eller som det heter i våra stadgar: ett medlemsmöte. Det är en hel del som vi skall ta upp på medlemsmötet, men redan nu vill jag uppmärksamma er på att PP Värmlands styrelse har beslutat att vi också fastställa både landstingslistan och den lokala riksdagslistan inför valet den 14 september 2014.


Datum: 2014-01-31
Tid: 18.00
Plats: Banjogatan 6, Kronoparken, Karlstad

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor

Det är en bra dag idag! 🙂

C Magnus Berglund
(enligt uppdrag)

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>