Protokoll styrelsemöte 2014-01-17

Datum: Fredag den 17:e Januari, klockan 18.00
Plats: Banjogatan 16E, Kronoparken, Karlstad

Protokoll styrelsemöte 2014-01-17:

1. Mötet öppnande
JP Anderson öppnade mötet.

2. Röstlängd
JP Anderson, C Magnus Berglund, Simon Nordgren, Gabriel Eriksson, Oscar Norberg.

3. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare
JP Anderson valdes till mötesordförande, C Magnus Berglund valdes till mötessekreterare, Simon Nordgren och Oscar Norberg valdes till justerare.

4. Mötets behörighet
Kallelsen skickades ut den 14:e januari så möte är behörigt.

5. Godkännande av dagordningen
En övrig fråga: Vi avser att göra något den 11 februari samtidigt som det sker olika aktiviteter världen över.

6. Diskussion angående medlemsmöte för att bestämma utseendet på den värmländska riksdagslistan
Samma Datum, Tid, Plats som medlemsmötet
Procedur vid val: Vi kommer att genomföra mötet på ett sätt som är bekant för oss för att vara så tydliga som möjligt.
Varje plats på listan betraktas som ett eget val och vi börjar med översta platsen.
C Magnus Berglund fick i uppdrag att skicka ut en kallese till medlemsmöte och där lyfta att det samtidigt kommer att tas fram en lista.

7. Förberedelser inför årsmötet
Ekonomisk berättelse och Verksamhetsberättelse skall tas fram av Gabriel Eriksson och JP Anderson
Budget och verksamhetsplan skall tas fram av Simon Nordgren och C Magnus Berglund
C Magnus Berglund kontaktar revisorer.
C Magnus Berglund kontaktar valberedningen.

8. Diskussion angående medlemsmöte för att bestämma utseendet på den landstingslistan.
Styrelsen beslutade att landstingslistan och den lokala riksdagslistan skall vara identiska.

9. Övriga frågor.

10. Mötet avslutas.

C Magnus Berglund

Mötessekreterare

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>