Protokoll styrelsemöte 13 Mars 2015

1. Mötet öppnande Ordf. C Magnus Berglund öppnade mötet. 2. Röstlängd Simon Nordgren, Gabriel Erixon och C Magnus Berglund. 3. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare Vi valde C Magnus Berglund som Ordf. Gabriel Erixon som sekr och Simon Nordgren som justerare. 4. Mötets behörighet Mötet förklarades behörigt. 5. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor. 6. Beslutspunkt angående medlemsmöte Vi beslöt att kalla till medlemsmöte den 27:e Mars 2015. 7. Beslutspunkt inför årsmötet. 7a. Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen beslöt att anta nedanstående text som… Läs mer

Kallelse till medlemsmöte

God afton kära pirater Det är nu dags för årsmöte. Plats: Banjogatan 6 (samma lokal som sist), Kronoparken, Karlstad Datum: fredagen den 27:e Mars Klockslag: 20.00 Dagordningen ligger fastlagd i våra stadgar: Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Revisionsberättelse för det föregående året Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Inkomna motioner Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen Val… Läs mer

Kallelse till extra medlemsmöte 16 Mars 2014

Hej Dags att ta hand om de poster som vi inte kunde behandla den 31 Januari. Extra medlemsmöte: Plats: Banjogatan 6, Kronoparken, Karlstad Datum: 2014-03-16 Tid: 18:00 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 5. Godkännande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Denna fråga blev återremitterad av medlemsmötet 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Denna fråga blev återremitterad av medlemsmötet 8. Revisionsberättelse för det föregående året Denna fråga blev… Läs mer

Protokoll för medlemsmötet den 31 januari 2014

Dagordning: 1. Mötets öppnande Malin Karlsson öppnade mötet. 2. Fastställande av röstlängd Närvarande medlemmar var: Fredrik Waller, Isabelle Danielsson, Malin Karlsson, Morgan Hammar, Simon Nordgren, Damjan Tošić, C Magnus Berglund, JP Anderson, Gabriel Eriksson. 3. Mötets behörighet Medlemsmötet fann att mötet var behörigen kallat. 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Mötet valde Malin Karlsson till ordförande, C Magnus Berglund till sekreterare samt Fredrik Waller och Simon Nordgren till justerare tillika rösträknare. 5. Godkännande av dagordningen Under punkt 10 Inkomna motioner så har… Läs mer

Motion till medlemsmötet

Hej, Här kommer en motmotion mot punkt 8 på mötesordningen: “Landstingslistan ska röstas fram av medlemsmötet och vara oberoende av den lokala riksdaglistan.” Mvh Michael Ståhl

Kallelse till medlemsmöte 31 januari 2014

Hej! Nu är det dags för årsmöte i föreningen, eller som det heter i våra stadgar: ett medlemsmöte. Det är en hel del som vi skall ta upp på medlemsmötet, men redan nu vill jag uppmärksamma er på att PP Värmlands styrelse har beslutat att vi också fastställa både landstingslistan och den lokala riksdagslistan inför valet den 14 september 2014. Datum: 2014-01-31 Tid: 18.00 Plats: Banjogatan 6, Kronoparken, Karlstad Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Val av mötets ordförande,… Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-01-17

Datum: Fredag den 17:e Januari, klockan 18.00 Plats: Banjogatan 16E, Kronoparken, Karlstad Protokoll styrelsemöte 2014-01-17: 1. Mötet öppnande JP Anderson öppnade mötet. 2. Röstlängd JP Anderson, C Magnus Berglund, Simon Nordgren, Gabriel Eriksson, Oscar Norberg. 3. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare JP Anderson valdes till mötesordförande, C Magnus Berglund valdes till mötessekreterare, Simon Nordgren och Oscar Norberg valdes till justerare. 4. Mötets behörighet Kallelsen skickades ut den 14:e januari så möte är behörigt. 5. Godkännande av dagordningen En övrig fråga: Vi avser att göra… Läs mer

Nominerade till Riksdagslistan

Vi har samlat in nomineringar och föreslår att ni tänker efter hur ni vill ha det på listan. Alla förslag är välkomna. Alla är välkomna till mötet då vi tillsammans skall komma fram till en bra lista. De nominerade är: JP Anderson – C Magnus Berglund – Isabelle Danielsson En lokal lista utan Isabelle vore ingen lista. Hon är en doer som med rätt aktivister kan göra storverk. Hon sitter i ledningen som eventansvarig där hon planerat både bokmässan och Dream Hack för partiet. Gabriel… Läs mer

Protokoll, Piratpartiet Värmland styrelsemöte 28 november 2013

1. Mötet öppnas 2. Närvarande- C Magnus Berglund, Simon Nordgren, Gabriel Eriksson, Damjan Tosic. Damjan Tosic deltog på mötet från och med punkt 4. 3. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare. – Gabriel Eriksson valdes till mötets ordförande, Simon Nordgren valdes till mötets sekreterare, C Magnus Berglund och Damjan Tosic valdes till justerare. 4. Mötets behörighet- det beslutades att mötet är behörigt. 5. Godkännande av dagordningen- dagordningen godkänns. 6. Diskussion angående lokala kandidater till riksdagslistan. – Nominering ska ske via Survey Monkey. – Listan fastslås… Läs mer

Piratafton

Vi uppmanades in en inbjudan från Simon och Damjan att: “Torsdagkvällen den 5 september bjuder vi (ett litet gäng piratpartister) er (ett större gäng piratpartister) att delta i ett trevligt after work i goda vänners lag på Båten i Karlstad. Båten ligger förtöjd utmed Klarälven och kvällen kan med fördel ägnas åt att äta middag, ta en öl/vin/läsk, diskutera med lika- och oliksinnade samt beundra den vackra utsikten som Solstaden bjuder på. Adressen är Älvgatan 4. Skepp o’hoj!” Även om jag har lite estetiska invändningar… Läs mer